DMCA

1Salient Object Detection: A Discriminative Regional Feature Integration Approach

Cached

Download Links

by Huaizu Jiang , Zejian Yuan , Ming-ming Cheng , Yihong Gong , Nanning Zheng , Jingdong Wang