DMCA

BCube: A High Performance, Server-centric Network Architecture for Modular Data Centers (2009)

by Chuanxiong Guo , Guohan Lu , Dan Li , Haitao Wu , Xuan Zhang , Yunfeng Shi , Chen Tian , Yongguang Zhang , Songwu Lu
Venue:In SIGCOMM
Citations:247 - 30 self