DMCA

RCFile: A Fast and Space-efficient Data Placement Structure in MapReduce-based Warehouse Systems

Cached

Download Links

by Yongqiang He , Rubao Lee , Yin Huai , Zheng Shao , Namit Jain , Xiaodong Zhang , Zhiwei Xu
Citations:27 - 5 self