DMCA

Strong oracle optimality of folded concave penalized estimation (2014)

by Jianqing Fan , Hui Zou , See Profile , Available From Jianqing Fan , Jianqing Fan , Lingzhou Xue , Hui Zou
Venue:Ann. Statist
Citations:13 - 4 self