DMCA

Leveraging Graph Dimensions in Online Graph Search

by Yuanyuan Zhu , Jeffrey Xu , Yu , Lu Qin