DMCA

Peptidoglycan recognition protein-triggered induction of Escherichia coli gene in Drosophila melanogaster (2014)

Cached

Download Links

by Qingquan Kong , Yuji Nakai , Nanae Kuroda , Akiko Shiratsuchi , Kaz Nagaosa , Yoshinobu Nakanishi Y