DMCA

JIANG et al.: SALIENCY PREDICTION WITH ACTIVE SEMANTIC SEGMENTATION 1 Saliency Prediction with Active Semantic Segmentation

Cached

Download Links

by Ming Jiang , Xavier Boix , Juan Xu , Luc Van Gool , Qi Zhao , Istituto Italiano Di Tecnologia