DMCA

Saliency detection by multi-context deep learning (2015)

by Rui Zhao , Wanli Ouyang Hongsheng Li , Xiaogang Wang
Venue:In CVPR
Citations:3 - 2 self