Hello: A generic flexible protocol for neighbor discovery (2014)

by Wei Sun, Zheng Yang, Keyu Wang, Yunhao Liu
Venue:In Proceedings of IEEE INFOCOM