Want a Good Answer? Ask a Good Question First! arXiv preprint arXiv:1311.6876 (2013)

by Yuan Yao, Hanghang Tong, Tao Xie, Leman Akoglu, Feng Xu, Jian Lu