Wudong Liu and Santosh Tiwari, “Multiobjective Optimization Test Instances for the CEC2009 Special Session and Competition,” Special Session on Performance Assessment of Multi-Objective Optimization Algorithms (2008)

by Qingfu Zhang, Aimin Zhou, S Z Zhao, P N Suganthan