Votetrust: Leveraging friend invitation graph to defend against social network sybils (2015)

by Zhi Yang , Jilong Xue , Xiaoyong Yang , Xiao Wang , Yafei Dai
Venue:PROC. OF INFOCOM,