Image Processing Workflows For Airborne Remote Sensing" (2007)

by J Biesemans, S Sterckx, E Knaeps, K Vreys, S Adriaensen, J Hooyberghs, K Meuleman, P Kempeneers, B Deronde, J Everaerts, D Schläpfer, J Nieke
Venue:in Proceedings 5th EARSeL Workshop on Imaging Spectroscopy,