Emulation and validation of a 4G system proposal (2005)

by S Alfredsson, A Brunstrom, M Sternad
Venue:in Proceedings of Radiovetenskap och Kommunikation, Linkoping