E-procurement, Internal Customer Service And External Customers – A Study of Effects And (2007)

by Mayase Mibenge, Ngozika Chinyere Okoye, Mayase Mibenge, Ngozika Chinyere Okoye