Hendrikse zegde mij in 2004 “in het hol van de leeuw” een opleidingsplaats toe. Deze toezegging leidde daarmee enige jaren later ook tot een aanvang van mijn wetenschappelijke activiteiten in Maastricht, welke op hun beurt tot dit proefschrift hebben gele (0)

by Dr Fred