ON THE ACCURACY OF TRANSMEMBRANE HELIX PREDICTION METHODS USING AN UPDATED BENCHMARK

by Allan Lo , Hua-sheng Chiu , Ting-yi Sung , Wen-lian Hsu , Allan Lo , Hua-sheng Chiu , Ting-yi Sung , Wen-lian Hsu