DMCA

Role of miR-17 family in the negative feedback loop of bone morphogenetic protein signaling in neuron (2013)

by Qi Sun , Susu Mao , Hanqin Li , Ke Zen , Chen-yu Zhang , Liang Li
Venue:PLoS ONE
Citations:1 - 0 self