DMCA

Query enrichment for web-query classification (2006)

by Dou Shen , Rong Pan , Jian-tao Sun , Jeffrey Junfeng Pan , Kangheng Wu , Jie Yin , Qiang Yang
Venue:ACMTOIS
Citations:34 - 2 self