DMCA

On a Generalization of Cubic Spline Interpolation

by Shang Gao , Zaiyue Zhang , Cungen Cao