DMCA

miRecords: an integrated resource for microRNA-target interactions (2009)

Cached

Download Links

by Feifei Xiao , Zhixiang Zuo , Guoshuai Cai , Shuli Kang , Xiaolian Gao , Tongbin Li
Venue:Nucleic Acids Research
Citations:210 - 0 self