DMCA

TREC-10 Web Track Experiments at MSRCN

by Jianfeng Gao , Guihong Cao , Hongzhao He , Min Zhang , Jian-Yun Nie , Stephen Walker , Stephen Robertson
Venue:IN THESE PROCEEDINGS
Citations:1 - 0 self