DMCA

Mitochondrial DNA Haplogroup Background Affects LHON, but Not Suspected LHON, in Chinese Patients

by A-mei Zhang , Xiaoyun Jia , Rui Bi , Antonio Salas , Shiqiang Li , Xueshan Xiao , Panfeng Wang , Xiangming Guo , Qing-peng Kong , Qingjiong Zhang , Yong-gang Yao
Citations:3 - 1 self