DMCA

CO2 concentration: the role of stomata

Cached

Download Links

by Xin Li , Zenghui Sun , Shujun Shao , Shuai Zhang , Golam Jalal Ahammed , Guanqun Zhang , Yuping Jiang , Jie Zhou , Xiaojian Xia , Yanhong Zhou , Jingquan Yu , Kai Shi