DMCA

Matching-cnn meets knn: Quasiparametric human parsing

by Si Liu , Xiaodan Liang , Changsheng Xu , Liang Lin , Xiaochun Cao , Shuicheng Yan
Venue:CVPR
Citations:2 - 1 self