DMCA

Correspondence Interpolation-Dependent Image Downsampling

Cached

Download Links

by Yongbing Zhang , Debin Zhao , Jian Zhang , Ruiqin Xiong , Wen Gao