DMCA

Graph regularized sparse coding for image representation (2011)

Cached

Download Links

by Miao Zheng , Jiajun Bu , Chun Chen , Can Wang , Lijun Zhang , Guang Qiu , Deng Cai
Venue:IEEE Transactions on Image Processing
Citations:30 - 1 self