DMCA

its application on spherical harmonics (2013)

Cached

Download Links

by Wan Shenghua , Ye Tengfei , Li Maoqing , Zhang Hongchao , Li Xin