DMCA

Output-sensitive skyline algorithms in external memory (2013)

Cached

Download Links

by Xiaocheng Hu , Cheng Sheng , Yufei Tao , Yi Yang , Shuigeng Zhou
Citations:2 - 1 self