DMCA

Efficient Multidimensional AkNN Query Processing in the Cloud

Cached

Download Links

by Nikolaos Nodarakis , Evaggelia Pitoura , Spyros Sioutas , Athanasios Tsakalidis , Dimitrios Tsoumakos , Giannis Tzimas
Citations:1 - 1 self