DMCA

Online search of overlapping communities

Cached

Download Links

by Wanyun Cui , Yanghua Xiao , Haixun Wang , Yiqi Lu , Wei Wang
Venue:In SIGMOD’13
Citations:7 - 0 self