DMCA

Matching dependence-related queries in the system dependence graph (2010)

by Xiaoyin Wang , David Lo , Jiefeng Cheng , Lu Zhang , Hong Mei , Jeffrey Xu Yu
Venue:in ASE
Citations:10 - 3 self