DMCA

Dragon Yongjun Tang

Cached

Download Links

by Marti G. Subrahmanyam , Sarah Qian Wang , Anonymous Referees , Viral Acharya , Edward Altman , Yakov Amihud , Sreedhar Bharath , Ekkehart Boehmer , Patrick Bolton , Dion Bongaerts , Stephen Brown , Jennifer Carpenter , Sudheer Chava , Peter Demarzo , Ron Masulis , Robert Mcdonald , Lars Norden , Martin Oehmke , Frank Packer , Stylianos Perrakis , M. Stulz , Avanidhar Subrahmanyam , Heather Tookes , Hao Wang , Neng Wang , Wei Wang , John Wei , Pengfei Ye , David Yermack , Fan Yu , Gaiyan Zhang , Xinlei Zhao , Hao Zhou , Haibin Zhu