DMCA

Screenmilker: How to milk your android screen for secrets (2014)

by Chia-chi Lin , Hongyang Li , Xiaoyong Zhou , Xiaofeng Wang
Venue:In NDSS
Citations:6 - 1 self