DMCA

Obfuscation Resilient Binary Code Reuse through Trace-oriented Programming

by Junyuan Zeng , Yangchun Fu , Kenneth A. Miller , Zhiqiang Lin , Xiangyu Zhang , Dongyan Xu
Citations:5 - 4 self