DMCA

Skeleton-Intrinsic Symmetrization of Shapes

by Qian Zheng , Zhuming Hao , Hui Huang , Kai Xu , Hao Zhang , Daniel Cohen-or , Baoquan Chen