DMCA

A new superlinearly converging . . . (2006)

Cached

Download Links

by Jin-bao Jian , Hai-yan Zheng , Chun-ming Tang , Qing-jie Hu