DMCA

Question Answering over Linked Data Using First-order Logic∗

by Shizhu He , Kang Liu , Yuanzhe Zhang , Liheng Xu , Jun Zhao