DMCA

The Impact of Anti-Thin Capitalization Rules on Capital Structure in

by Wen-sheng Shieh , Jiun-nan Ou , Jui-chih Wang