DMCA

Assembling the Kazakh Language Corpus

Cached

Download Links

by Olzhas Makhambetov , Aibek Makazhanov , Os Yessenbayev , Bakhyt Matkarimov , Islam Sabyrgaliyev , Anuar Sharafudinov