DMCA

Entropy stable ENO scheme (2010)

by Ulrik S. Fjordholm , Siddhartha Mishra , Eitan Tadmor