DMCA

General planar quadrilateral mesh design using conjugate direction field

by Yang Liu , Weiwei Xu , Jun Wang , Lifeng Zhu , Baining Guo , Falai Chen , Guoping Wang
Venue:C○ 2013 THE AUTHOR(S) C○ 2013 THE EUROGRAPHICS ASSOCIATION AND BLACKWELL PUBLISHING LTD. ID: PAPER1067
Citations:14 - 2 self