DMCA

Rotation Scheme of the ECB Governing Council: Monetary Policy Effectiveness and Voting Power Analysis, in: “Raport na temat pelnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej”, National Bank of (2008)

by Anna Kosior , Marek Rozkrut , Andrzej Torój
Citations:4 - 1 self