DMCA

Why are English noun phrases more sentential than Japanese noun phrases?

by Sasaki Kazutaka