DMCA

DOI: 10.2298/CSIS110303056C TRM-IoT: A Trust Management Model Based on Fuzzy Reputation for Internet of Things

Cached

Download Links

by Dong Chen , Guiran Chang , Dawei Sun , Jiajia Li , Jie Jia , Xingwei Wang