DMCA

Type-2 Fuzzy Gaussian mixture models (2008)

Cached

Download Links

by Jia Zeng , Lei Xie , Zhi-qiang Liu