DMCA

A Power-Aware Mapping Approach to Map IP Cores onto NoCs under Bandwidth and Latency Constraints (2010)

by Xiaohang Wang , Mei Yang , Yingtao Jiang , Peng Liu
Citations:10 - 4 self