DMCA

Review The Expanding Role of Electrospray Ionization Mass Spectrometry for Probing Reactive Intermediates in Solution (2012)

by Weitao Zhu , Yu Yuan , Peng Zhou , Le Zeng , Hua Wang , Ling Tang , Bin Guo , Bo Chen
Citations:1 - 0 self