DMCA

Bit-Plane Scalable Architecture

by Yu-wei Chang , Chih-chi Chen , Chun-chia Chen , Hung-chi Fang , Liang-gee Chen