DMCA

Characterization of the Interaction and Cross-Regulation of Three Mycobacterium tuberculosis RelBE Modules (2010)

by Min Yang , Chunhui Gao , Yi Wang , Hua Zhang , Zheng-guo He
Citations:10 - 4 self